2020 Tapuda Yeni Dönem

2020 Tapuda Yeni Dönem

Tapuda da yeni dönem başladı. Buna göre; vergiler gerçek değer üzerinden alınacak. Tapuda farklı illerden alım-satım yapılacak.

Tapuda Yeni Dönem Başladı

Tapuda da yeni dönem başladı. Buna göre; vergiler gerçek değer üzerinden alınacak. Tapuda farklı illerden alım-satım yapılacak.

2020 ile birlikte gayrimenkul değerleme sistemiyle konut alım satımı ve tapuda yeni dönem başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Taşınmaz Değerleme Sistemi'nin kurulması ve gayrimenkul envanterinin tamamlanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yapıyor. Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; yeni düzenleme 1 Ocak'ta yürürlüğe girdi. Kademeli geçişin öngörüldüğü değerleme sistemiyle gayrimenkullerin vergilendirilmesi, tapu harçları ve emlak vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınması sağlanacak. Harç emlak vergisi, değerinden az olmamak üzere beyan edilen değer üzerinden belirleniyor. Yeni düzenleme ile gayrimenkulün devir bedeli, emlak vergisi değeriyle beraber Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün belirleyeceği değerin altında olmayacak. Değerleme hizmeti bedelinin bankaların ekspertiz ücretinin altında 400 TL civarında olması öngörülüyor.

Rapor ücreti harçtan düşülecek

Değerleme raporu için ödenecek tutarın harçtan düşürülmesi için de bir çalışma yapılıyor. Tapu Kanunu'nda yapılan değişiklikle de gayrimenkul satış, bağış ve mal değişim işlemlerinde de yeni bir sayfa açıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bir binada birkaç değerleme olduktan sonra üç boyutlu haritalarla yine o değerlemeleri katına ve şerefiyesine göre genel müdürlüğümüz dağıtacak. Değerlemeler Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ve SPK onaylı ekspertiz firmalarınca da yapılacak" ifadelerini kullandı. Konut alıp satarken tarafların farklı tapu müdürlükleri veya yurt dışı teşkilatında bulunması durumunda artık tapu devri yapılabiliyor. Bunun için taraflarının imza aşamasında aynı anda ilgili tapu müdürlüklerinde hazır bulunmaları gerekli. Alıcı ve satıcının aynı anda ilgili birimlerde bulunup bulunmadığı görüntülü ve sesli araçlar ile teyit edilebiliyor. Aynı anda birimlerde hazır bulunmamaları halinde imzalar alınmıyor, tamamlandıktan sonra görevli personel tarafından elektronik imza ile resmi senedi hazırlayan birime gönderiliyor.

Değerleme çalışmaları 2 günde tamamlanacak

Gayrimenkulünü satmak isteyenler tapuya başvurup değerleme uzmanı isteyecek. Yeni sistem ile değer tespiti iki günde tamamlanacak, raporlar 1 yıl geçerli olacak. Konutun değeri belirlenirken malzemeden konuma kadar birçok değişken dikkate alınacak. Satış bedeli emlak vergisi değerinin yanı sıra Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek değerin altında olmayacak. Değerleme tutarına karşı iki kez daha rapor alma hakkı bulunuyor.